fbpx
השלכות המשבר קורונה על כלכלת המשק

כלי מדיניות כלכלית להתמודדות עם השלכות האתגר בארץ ובעולם

וידאו19.30 דק'שמע: עברית2020

תקציר

השלכות המשבר על כלכלת המשק והמלצות למדיניות כלכלית. מפגש בג’וינט תבת בנושא השפעת משבר הקורונה על שוק התעסוקה, 23.4.20

שותפים: מכון אהרון למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה

דילוג לתוכן
Send this to a friend