fbpx

עברית + לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בשוק העבודה

נוצר ע"י זהר פרופר
מסמך/מצגת79 עמ'עברית2022

תקציר

ג’וינט – תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים מזה עשור במגוון דרכים, להרחבת שילובה האיכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. אחד החסמים המרכזיים שנמצא במחקרים שונים, הינו רמת שליטה נמוכה בשפה העברית בקרב מבוגרים, נשים וגברים, בחברה הערבית, אשר מקשה על השתלבותם והתקדמותם בשוק העבודה. בבחינת המענים הקיימים בתחום הוראת עברית כשפה שנייה, נמצא חוסר התאמה תרבותית של תכני חומרי הלימוד לאוכלוסייה הערבית והיעדר סטנדרטיזציה בתחום.

תוכנית “עברית פלוס” בהובלת ג’וינט ישראל – תבת ומנהל תעסוקת אוכלוסיות, הינה תוכנית המותאמת לגילאי 18 + בחברה הערבית, הלומדים עברית כשפה שנייה, מבחינה פדגוגית, תעסוקתית ותרבותית. התוכנית בנויה לפי רמות לימוד, תוך הישענות על מדרגים בינלאומיים, במטרה להוביל לאחידות בתחום.

שותפים לכתיבה: סעיד דיאבאת ואפרת כהנא בקלר.

תגיות: סטנדרטיזציה, סטנדרט אירופאי ,CEFRהכשרת מורים, לימוד עברית כשפה שניה.

דילוג לתוכן
Send this to a friend