fbpx

להצמיח שינוי: מדריך לגינון קהילתי עם קשישים

נוצר ע"י מליניאק, אחינועם בן עקיבא; שפיגל, אהוד; שפיטלניק, רוני; מלטינסקי, דינה
מסמך/מצגת86 עמ'עברית2015

תקציר

בשנים האחרונות מתרחבת תופעת התחדשות קהילות סביב תכנים סביבתיים-חברתיים ברחבי ארץ. תופעה זו יוצרת מרחב ציבורי מחבר בין אוכלוסיות שונות בקהילה, ובכללן האוכלוסייה המבוגרת. קשישים פעילים הם בעלי יכולות גבוהות, מרץ, ידע וערכים התורמים לפעילותם בגינה הקהילתית.

שותפים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, עיריית ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, החברה למתנ״סים, עמותת עידן, החברה להגנת הטבע, הקרן לירושלים

מילות מפתח: מידע, פנאי, יצירה, פעילות עם זקנים, גינון, קהילה

דילוג לתוכן
Send this to a friend