להצמיח שינוי: מדריך לגינון קהילתי עם קשישים

נוצר ע"י מליניאק, אחינועם בן עקיבא; שפיגל, אהוד; שפיטלניק, רוני; מלטינסקי, דינה
מסמך/מצגת86 עמ'עברית2015

בשנים האחרונות מתרחבת תופעת התחדשות קהילות סביב תכנים סביבתיים-חברתיים ברחבי ארץ. תופעה זו יוצרת מרחב ציבורי מחבר בין אוכלוסיות שונות בקהילה, ובכללן האוכלוסייה המבוגרת. קשישים פעילים הם בעלי יכולות גבוהות, מרץ, ידע וערכים התורמים לפעילותם בגינה הקהילתית

שותפים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, עיריית ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, החברה למתנ״סים, עמותת עידן, החברה להגנת הטבע, הקרן לירושלים

פריטי ידע קשורים

The Guide to Funder Collaboration with the Government of Israel

תדריך לתורמים המבקשים ליצור שותפויות עם ממשלת ישראל, שיקולים מרכזיים ודרכי פעולה מומלצות שותפים: Jewish Funders Network, קרן גנדיר, קרן רש״י  

מסמך/מצגת

מרכזי צעירים: ערכת הפעלה

בחוברת זו ניסיון לתרגם את כלל הנתונים, הגישות, הידע, הכלים ושיטות העבודה לכדי תורת הפעלה המתארת ומסבירה את מרכזי הצעירים. מרכזי צעירים הם תופעה חברתית מתפתחת ומתרחבת. חוברת זו משמשת כלי עבודה עבור כל המעוניין לפתח שירות חברתי זה בעירו. שותפים: המשרד לקליטת עלייה, משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבינוי והשיכון, המשרד […]

מסמך/מצגת 2009

אומנה הלכה ומעשה: בדיקת משפחות אומנה ובחירתן

חוברת זו הינה חלק ממערך של חוברות מקצועיות העוסקות בהיבטים השונים של האומנה ומהוות את המארג הכולל של ‘תורת האומנה’ שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

מסמך/מצגת 2010

פנאי במרחב הביתי: ערכת פעילות לשוהים בביתם

קובץ דיגיטלי של ערכת הפעילות האישית “עד הבית” שפותחה במטרה לספק מענים מגוונים לפעילויות שונות במרחב הביתי, בהם: פעילות פיזית, קוגניטיבית ורגשית, פעילויות המגרות את החושים ופעילויות למשחק ופנאי שותפים: עמותת ותיקי הגליל, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מוריס וויויאן וואהל

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend