fbpx

מסד קליטה: תכנון ופיתוח שירותים לשילוב עולים בחברה

נוצר ע"י שמר, ארנה
מסמך/מצגת62 עמ'עברית2006

תקציר

במסמך זה מפורטים הרקע, תהליך ההקמה, עקרונות הפעולה והמבנה של השותפות, תחומי העיסוק והתכניות העיקריות הפועלות במסגרת מסד קליטה

שותפים: המשרד לקליטת עלייה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הרווחה, משרד החינוך

דילוג לתוכן
Send this to a friend