fbpx

מרכזים לחיים עצמאיים: הערכת התכנית

נוצר ע"י אפרתי, רוית; רונן דבי, הילה; ומני איקן, עידית
מסמך/מצגת113 עמ'עברית2016

תקציר

מחקר הערכה זה נועד לבחון את דרכי היישום של התכנית הלכה למעשה ולבדוק עד כמה היא עומדת ביעדיה. המחקר נועד לסייע למובילי התכנית לעמוד על נקודות החוזק שלה ועל התחומים הטעונים שיפור וכן לבחון את הפעלתה בעתיד

שותפים: ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן

דילוג לתוכן
Send this to a friend