fbpx

עכשיו אני: מפגשי פיתוח כישורים ולמידה מרחוק למטפלים הסיעודיים

מסמך/מצגת39 עמ'עברית2020

תקציר

הכשרה מקוונת לפיתוח כישורים בדגש על כישורי למידה לאורך החיים, כחלק מתהליך התפתחות מקצועית ואישית

שותפים: משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend