עסק שווה: היבטים משפטיים בהעסקת עובדים עם מוגבלות

מסמך/מצגת1 עמ'עברית2018

מה חשוב לדעת כדי לעמוד בדרישות החוק ולהבטיח העסקה שוויונית?

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן, מיטב דש

Send this to a friend