פרח גדל על הר של אבנים: על פגיעה באנשים זקנים ועל דרכי התמרדותם בספרות ובתרבות העכשווית

נוצר ע"י הלפרין, שרה
מסמך/מצגת167 עמ'עברית2019

הספר מנתח את דימוים, מצבם ומעמדם של גיבורות וגיבורים זקנים במגוון יצירות: מחזות, אגדות עם, רומנים וסיפורים קצרים מהספרות הקלסית ועד ליצירות מהספרות העכשווית והפופולרית. יצירות ספרותיות מציגות דמויות של זקנים פגיעים הנתונים במצבי חולשה. אך הספר אינו מתמקד במסכנותם של הזקנים אלא בביקורת תרבות שהגילנות שלטת בה ובהסתכלות על דרכי ההתמודדות של הגיבורים הזקנים עם מציאות עוינת ומחלישה שהם חיים בה

שותפים: ממשלת ישראל

 

 

פריטי ידע קשורים

הזקן והמשפחה: סוגיות מרכזיות ביחסים רב דוריים

בשנים האחרונות מתחוללת מהפיכה דמוגרפית: האוכלוסיה מזדקנת, מספר הילדים קטן, ויחסי התלות בין האוכלוסייה הפעילה לבין אלה שאינם עובדים גדלה. ספר זה בוחן בהרחבה את השפעות אלו על הזקן ומשפחתו, ומציב אתגר לדיון ולדיאלוג עתידי בין מעצבי מדיניות, חוקרים ומטפלים

מסמך/מצגת 2010

תיקוף, שיטת פייל לטיפול בחולי אלצהיימר: כיצד לעזור לזקן חסר התמצאות

ספר זה, ראשון מבין שלושה, מתמקד בשיטת התיקוף. שיטה זו משלבת גישה חיובית ואוהדת לזקנים החולים עם טכניקות נוספות לשפר את מצבם. הטיפול בחולי אלצהיימר בשיטה זו יכול להיעשות בבית או במוסד, והוא מתאים לחברה המעודדת הזדקנות בקהילה ושיפור התקשורת בין מטפל למטופל שותפים: המוסד לביטוח לאומי

מסמך/מצגת 2015

אבהות ואלימות: מדריך להתערבות קבוצתית עם גברים אלימים כלפי בת זוגם

בספר זה מוצגת תכנית התערבות, שבבסיסה עומדת ההנחה כי אבהות איננה מיומנות בלבד אלא נובעת ממבנים פנימיים אשר יש להתבונן בהם ובגורמים להיווצרותם כדי להשפיע עליה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אוניברסיטת תל אביב

מסמך/מצגת 2006

התעללות בזקנים: התערבות ומניעה

ספר זה סוקר את הידע העיוני והמעשי הקיימים בתחום התעללות והזנחה של זקנים, ומציע ידע וכלים טיפוליים להתמודדות עם הבעיה שותפים: ממשלת ישראל, עיריית תל אביב  

מסמך/מצגת 2007
Send this to a friend