רמפה: סרטי סטודנטים

נוצר ע"י מוקי, שי
וידאו1 דק'שמע: עברית2016

במסגרת שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל-תבת למחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, נוצרה סדרת סרטוני סטודנטים העוסקת באתגרים ופתרונות בתחום התעסוקה עימם מתמודדים בג'וינט ישראל-תבת. הסרטונים מציגים את נקודת המבט של הסטודנטים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Send this to a friend