fbpx

תכנית הקול השקט – מחקר הערכה

נוצר ע"י ד"ר אלאסד אלהוזייל, נוזהה; ד"ר לוינגר, מרים
מסמך/מצגת46 עמ'עברית2020

תקציר

תכנית “הקול השקט” שמה לה כמטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים חירשים בדואים בנגב, בארבעה תחומים: שילובם בקהילה הבדואית לחיים עצמאים, חיזוק הקשר בין ההורים )שומעים וחירשים) לילדיהם החירשים ו/או השומעים, העלאת המודעות לזכויות ולסנגור עצמי ושינוי עמדות כלפי אוכלוסיית החירשים בחברה השומעת

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend