fbpx

תעסוקה בעברית: תכנים ומושגים מעולם העבודה והתעסוקה ללומדי עברית

נוצר ע"י גוטליב, מיכל; ספקטור, דנה
מסמך/מצגת70 עמ'עברית

תקציר

החוברת “תעסוקה בעברית” היא חוברת ייעודית שנכתבה במיוחד עבור לומדי השפה העברית. החוברת היא כלי תומך לעבודת המורה ונועדה לתת מיקוד בתעסוקה. החוברת מכילה תכנים שונים, העוסקים בתחום התעסוקה ובתהליכי חיפוש עבודה. “תעסוקה בעברית” חושפת את דורשי העבודה הלומדים עברית למצבים אפשריים בתהליך חיפוש העבודה ולעבודה במקצועות מגוונים. זאת, באמצעות טקסטים בעלי אופי מידעי, שיחות, תרגול מצבים, חשיפה לאוצר מילים נרחב הקשור בתעסוקה, עידוד ההבעה בעל פה וההבעה בכתב

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend