fbpx
אל העברית חלק א

אל העברית חלק א׳ בכיתה

נוצר ע"י גולן בן־אורי, יהודית
אתר220 עמ'עברית2020

תקציר

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית ‘עברית+’ לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה.

לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend