fbpx
השלכות כלכליות של הקורונה - השוואה עם משבר 2008

השלכות כלכליות של הקורונה – השוואה עם משבר 2008

וידאו23.30 דק'שמע: עברית2020

תקציר

מה הממשלה עושה ביחס למדינות מפותחות אחרות בעולם, בתחום התעסוקה וסיוע לעסקים. מפגש בג’וינט תבת בנושא השפעת משבר הקורונה על שוק התעסוקה, 23.4.20

שותפים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend