fbpx

השלכות משבר הקורונה על ענפי המשק בישראל

וידאו2.52 דק'שמע: עברית2020

תקציר

תחומי פעילות ושירותים עם היקף השבתה גבוה וחשיפה להתמשכות המשבר. מפגש בג’וינט תבת בנושא השפעת משבר הקורונה על שוק התעסוקה, 23.4.20

שותפים: בנק ישראל

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend