fbpx

מדריך להקמת יחידות למניעת התעללות בזקנים ודרכי הפעלתן

נוצר ע"י אלון, שרה; יוז, פאני
מסמך/מצגת96 עמ'עברית2014

תקציר

המדריך מתבסס על ידע עיוני ומחקרי ועל ניסיון מעשי שהצטבר בשדה בעשור האחרון. המדריך נועד לשמש את רשויות הרווחה ואת העובדים הסוציאליים המטפלים בזקנים בבואם לתכנן, להקים ולהפעיל שירות ייעודי לטיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם.

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מילות מפתח: אלימות נגד זקנים, מניעת התעללות, הזנחה

דילוג לתוכן
Send this to a friend