fbpx

מדדים לאומיים לזקנה

נוצר ע"י הדס, גלעד; ד"ר רזניצקי, שירלי; כהן, יניב; ד"ר שנור, יצחק
מסמך/מצגת34 עמ'עברית2021

תקציר

מפת מדדים מורחבת להזדקנות מיטבית: נתונים מרכזיים, השוואה היסטורית והשוואה בין לאומית

שותפים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז הידע באוניברסיטה העברית

דילוג לתוכן
Send this to a friend