דלת פתוחה לתעסוקה | מושגים מעולם העבודה

נוצר ע"י שיין, ניקול
מסמך/מצגת112 עמ'עברית2008

אוכלוסיות מעוטות השכלה והנמצאות במעבר תרבותי מתקשות בהשתלבות במעגל העבודה בגלל חסכים אורייניים המקשים על השלמת השכלה ורכישת הידע הנדרש, אך גם בגלל השוני הרב בין סביבת העבודה בארץ המוצא וסביבת העבודה המערבית הקיימת בישראל. ההכרה במצב עניינים זה מגבירה את תחושת הצורך לתת לאוכלוסיות אלו כלים לגשר על הפערים ולרכוש את המיומנויות והידע הנדרשים להשתלבות בעולם העבודה.

תוכנית הלימודים 'דלת פתוחה לתעסוקה' מנסה לתת מענה לצרכים אלו, תוך שילוב מושגי יסוד מעולם העבודה, שיפור השפה העברית בזיקה לתחום התעסוקה ע"י הקניית מיומנויות שפה ותקשורת הקשורים לעולם העבודה בארץ על מנת לתת ללומד את מירב הכלים והידע להשתלבות בעבודה.

שותפים: אגף לחינוך מבוגרים – משרד החינוך

פריטי ידע קשורים

תכנית מענא: מודל הפעלה

תכנית 'מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה' היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית. התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו. חוברת […]

מסמך/מצגת 2021

אל העברית חלק ב׳ בעבודה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

אל העברית חלק א׳ בכיתה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

סיפתח – תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית. שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend