fbpx

הזדקנות עם מוגבלות | תובנות משיחות רקע בנושא אנשים עם מוגבלות שמזדקנים

נוצר ע"י טולוב, יותם
מסמך/מצגת12 עמ'עברית2020

תקציר

כחלק מהמחקר על הזדקנות של אנשים עם מוגבלות, לצד סקירת הספרות, ערכנו שיחות מקדימות עם מגוון רחב של אנשי מקצוע בממשלה ובאקדמיה, מקרב נותני שירותים, אנשים פעילים עם מוגבלות וארגוני הורים. התובנות שעלו משיחות אלה היו רבות, חלקן סתרו זו את זו, חלקן השלימו אחת את האחרת והרחיבו את נקודת המבט על הזדקנותם של אנשים עם מוגבלות.

המסמך שלפניכם כולל שלושה חלקים: א’: הנקודות המרכזיות שעלו בשיחות; ב’: כלל התובנות בחלוקה לנושאים, כפי שעלו מהשיחות השונות; ג’: שמות כל המרואיינים

שותפים: ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן, אוניברסיטת חיפה, מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה, מכון ERI

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend