fbpx

פיתוח תפיסת הכשרות לאומית בדמנציה

מסמך/מצגת83 עמ'עברית2022

תקציר

במסמך זה מוצגת תפיסה לאומית להכשרות בתחום הדמנציה, שצפויה לשמש כתו תקן או כקווים מנחים לגופים המקיימים הכשרות בתחום מתוך הנחה שקיום הכשרות בתחום הדמנציה, בהתאם לתפיסה המוצעת, יסייע במתן טיפול מיטבי ומותאם לאנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם ויקל על התמודדותם עם המחלה.במסמך מפורטים הידע, המיומנויות והנחות המוצא הרצויות לכל אחד מהמגזרים ומקהלי היעד שבאים במגע עם אנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם לאורך שלבי המחלה: הציבור הרחב, אנשי מקצוע, מטפלים, אנשי צוות סמך־מקצועיים ובני המשפחה עצמם.

התפיסה פותחה בעבודה משותפת של פורום רב־ארגוני, הכולל נציגים ממשרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, קופות חולים, חברות סיעוד, עמותות וארגונים בתחום הדמנציה.הפורום מובל על ידי אגף הגריאטריה במשרד הבריאות וג׳וינט־אשל, כחלק מיישום התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן.

שותפים: משרד הבריאות, ג’וינט-אשל.

תגיות: אלצהיימר.

דילוג לתוכן
Send this to a friend