fbpx

Governance and Regional Collaborations: Challenges and Opportunity

נוצר ע"י עוזיאל, אהוד
מסמך/מצגת12 עמ'אנגלית2015

במסמך זה נבחנו האתגרים הניצבים ליכולת המשילות המקומית והאזורית לאור הפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה אזורי. מן הספרות המחקרית ומהשדה המוניציפלי, עולה כי הפלטפורמה של אשכולות אזוריים מאפשרת משילות אזורית יעילה ואף עשויה לחזק את יכולות השלטון המקומי

שותפים: משרד הפנים

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend