fbpx

עברית+מודל ייחודי ללימוד עברית לבוגרים דוברי ערבית

נוצר ע"י ענת פנסו ERI
מסמך/מצגת14 עמ'עברית2021

תקציר

תוכנית עברית+ היא פרי יוזמה ופיתוח של ג’וינט ישראל תב”ת בשיתוף עם זרוע העבודה במשרד הכלכלה, אשר באה לענות באופן חדשני וייחודי על האתגר של שיפור הבקיאות בשפה העברית בקרב אוכלוסיית הבוגרים בחברה הערבית כמנוף לשילובם בתעסוקה בכלל ובתעסוקה איכותית בפרט. קידום הבקיאות בשפה העברית הוא מפתח לקידום ההון האנושי בקרב אוכלוסיית גיל העבודה בחברה הערבית ובכך יתרום לשיפור הפריון בישראל.

התוכנית פיתחה סטנדרט ייחודי ללימוד עברית המבוסס על ארבע אופניות השפה – דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה ומחולק לשש רמות בקיאות (בהתבסס על הסטנדרט האירופי של לימוד אנגלית כשפה שניה CEFR). פיתוח החומרים בתוכנית כולל: סט של חומרי לימוד חדשניים, מבחני כניסה ומבחני מעבר רמה, הכשרה ייחודית למורים ומערך תומך דיגיטלי ללימוד עצמי. התוכנית הפועלת במרכזי ריאן ובמרכזי שירות התעסוקה, כללה בשלב הפיילוט 3,000 לומדים ו- 100 מורים. בשנים הקרובות תורחב התוכנית וייקחו בה חלק כ- 70,000 לומדים.

שותפים: סעיד דיאבאת- מנהל תכניות, ג’וינט תבת. אפרת כהנא- בקלר- מנהלת פרויקט “עברית+”, ג’וינט תבת.

תגיות: עברית כשפה שנייה, סיכום כנס, רב תרבותיות, גיוון בתעסוקה, חברה ערבית.

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend