עברית+: לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בעולם התעסוקה

מסמך/מצגת18 עמ'עברית2020

סקירת תכנית עברית+ להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית, המעבר לפעילות הוראה מרחוק בעקבות המשבר, וכיווני פעולה עתידיים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Send this to a friend