fbpx

עברית+ לקידום ולשילוב החברה הערבית בשוק העבודה

נוצר ע"י צוות תכנית עברית+
מסמך/מצגת15 עמ'עברית2021

תקציר

תכנית עברית+ הינה תכנית ללימוד עברית בעלת אוריינטציה תעסוקתית, אשר פותחה בשותפות בין ג’וינט תבת, לזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. המטרה היא ליצור יצירת תכנית אחידה ללימוד עברית, פיתוח תכנים מותאמים תרבותית ובניית כלים להערכת רמת השליטה בשפה העברית בקרב מחפשי עבודה ערבים. התוכנית גובשה מתוך אמונה ששליטה בשפה עברית תעסוקתית שימושית, היא הדרך שתאפשר למחפשי עבודה בוגרים להכניס ולשוק התעסוקה בהצלחה. בנוסף, התכנית, אמורה לצמצם את הפער התרבותי שמתבטא בחוסר היכרות מחפש העבודה הדובר ערבית עם המנטאליות של התרבות הישראלית והתרבות הארגונית במקומות העבודה.

שותפים: סעיד דיאבאת- מנהל תכניות, ג’וינט תבת, אפרת כהנא- בקלר- מנהלת פרויקט “עברית+”, ג’וינט תבת

תגיות: עברית כשפה שנייה, סיכום כנס, רב תרבותיות, גיוון בתעסוקה, חברה ערבית.

דילוג לתוכן
Send this to a friend