fbpx

תכנית מגורים עצמאיים בקהילה לאנשים עם מוגבלות – אוגדן ידע והפעלה

נוצר ע"י מיכל נועם-אלון, חגית וולף, ענבל לוריא
מסמך/מצגת172 עמ'עברית2022

תקציר

התכנית “דיור נתמך” מיועדת ללוות את תהליך המעבר למגורים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות הגרים בבית הוריהם או במסגרות חוץ־ביתיות ומעוניינים לחיות באופן עצמאי בקהילה וכן אנשים הגרים בקהילה באופן עצמאי, אך נמצאים במצב המצריך התערבות מקצועית וסיוע. התוכנית פועלת בגישת העבודה ״שירות מוכוון אדם״, תוך מימוש מרבי של אפשרויות בחירה ואוטונומיה של האנשים עם מוגבלות. אוגדן ההדרכה מפרט את דרכי העבודה בתוכנית, את תהליך העבודה עם המשתתפים וכן כלי עבודה מונגשים לצוותי העבודה בתוכנית.

שותפים: משרד הרווחה והבטחון החברתי, קרנות הביטוח הלאומי.

תגיות: אנשים עם מוגבלות, שירות מוכוון אדם, שירותים תומכי דיור, דיור עצמאי, דיור בקהילה.

פריטי ידע קשורים

סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2023

פרסונליזציה לאנשים עם מוגבלות

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2023

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

תכנית חזרה הביתה
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2022

תכנית חזרה הביתה – ערכת הפעלה

דילוג לתוכן
Send this to a friend