fbpx

מעגלים – מודל התערבות לליווי אנשים עם מוגבלות בתחום החברתי והקהילתי

נוצר ע"י מיכל נועם אלון, ליאת הברי, יפעת קליין
מסמך/מצגת64 עמ'עברית2021

תקציר

מחקרים מצביעים על כך שאנשים עם מוגבלות חווים יותר בדידות בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות. אחד ההסברים לכך קשור בחוויית החיים ובהזדמנויות ליצירת קשרים ופיתוח מעגלי שייכות טבעיים. “מעגלים”‘ הוא מודל התערבות שמטרתו קידום השתלבות חברתית וקהילתית של אנשים עם מוגבלות. המודל מספק עקרונות מנחים, שלבי עבודה וכלים לליווי אנשים עם מוגבלות בתכנון, הקמה והפעלה של מעגלי שייכות חברתיים המתאימים לרצונות ולצרכים שלהם בתחום החברתי – קהילתי.

תגיות: אנשים עם מוגבלות, שייכות, שילוב, השתתפות, פרקטיקות יישומיות, בדידות, עצמאות.

דילוג לתוכן
Send this to a friend