fbpx

סיכום כנס בנושא: “סביבת עבודה רב-תרבותית: מאתגרים לכלים לליווי תעסוקתי ועבודה מול שותפים”

נוצר ע"י צוות חברה ערבית בארגון ג'וינט ישראל-תבת
מסמך/מצגת44 עמ'עברית2021

תקציר

הצגת תחזיות בנושא המשברים הפוקדים את שוק העבודה הישראלי.
הצפת האתגרים העומדים בפני ארגוני החברה האזרחית במקומות העבודה.
הבלטת הכלים בהם משתמשים ארגונים על מנת להתמודד עם האתגרים.
דיון במגוון נושאים ובהם: חוסן ארגוני ועבודה בסביבה רב-תרבותית מזוויות שונות.

בשיתוף עם צוות גבעת חביבה.

תגיות: רב- תרבותיות, סביבת עבודה מגוונת, אתגרים בשוק העבודה הישראלי, כלים שימושיים לגיוון בתעסוקה, חוסן ארגוני.

דילוג לתוכן
Send this to a friend