fbpx
ליווי רוחני לחיים

ליווי רוחני לחיים

אתרעברית2019

תקציר

אגפי אשל ואשלים בג’וינט ישראל פעלו במשך כעשור לפיתוח הליווי הרוחני כמענה נוסף ומתאים לאוכלוסיות על רצף מעגל החיים מילדות ועד זקנה, במצבי חיים שונים: בשגרת החיים, במעברים משמעותיים, במצבי משבר ומצוקה, סוף החיים ואובדן ושכול.

התכניות התמקדו בהכשרה והשמה של מלווים רוחניים מוסמכים במרכזים טיפוליים – מרכזי יום לזקנים, בתי אבות, מרכזי סיוע באובדן ושכול, כמו גם בהשתלמויות והכשרות לאנשי מקצוע לשזירת התפיסה והכלים של הליווי הרוחני בתוך עבודתם המקצועית.

ג’וינט-אשל פיתחה תכנית תמיכה רוחנית בזקנים במטרה להעשיר את ארגז הכלים של אנשי המקצוע בתחום הזקנה בכלי הטיפולי של הליווי הרוחני, המעודד את האדם הזקן למצוא בעצמו כוחות רוחניים פנימיים בעמידה מול משברים ואתגרי חיים שונים.

בג’וינט-אשלים פותחו שתי תכניות בתחום הליווי הרוחני: 

  • תכנית בה משולבים מלווים רוחניים בסל המענים של משרד הרווחה למשפחות המתמודדות עם אובדן פתאומי ושכול. 
  • תכנית עם משרד החינוך, לשזירת התפיסה והכלים של הליווי הרוחני בעבודת הייעוץ החינוכי בכלל ובהתמודדות עם חירום בפרט.

אתר הידע שפותח מזמין את אנשי מקצועות הטיפול להכיר את גישת הליווי הרוחני על עקרונותיה ויתרונותיה למקבל השירות ולמטפל עצמו. 

באתר ניתן להתנסות במספר כלים בסיסיים מעולם הליווי הרוחני, להכיר עקרונות להטמעת הגישה כולל מערכים לישיבות צוות ולטעום מיישום הגישה בשטח.

למעבר לאתר ליווי רוחני

שותפים: הפדרציה היהודית של ניו יורק, קרן וואהל

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend