ליווי רוחני לחיים

אתרעברית2019

אגפי אשל ואשלים בג’וינט ישראל פעלו במשך כעשור לפיתוח הליווי הרוחני כמענה נוסף ומתאים לאוכלוסיות על רצף מעגל החיים מילדות ועד זקנה, במצבי חיים שונים: בשגרת החיים, במעברים משמעותיים, במצבי משבר ומצוקה, סוף החיים ואובדן ושכול.

התכניות התמקדו בהכשרה והשמה של מלווים רוחניים מוסמכים במרכזים טיפוליים – מרכזי יום לזקנים, בתי אבות, מרכזי סיוע באובדן ושכול, כמו גם בהשתלמויות והכשרות לאנשי מקצוע לשזירת התפיסה והכלים של הליווי הרוחני בתוך עבודתם המקצועית.

ג’וינט-אשל פיתחה תכנית תמיכה רוחנית בזקנים במטרה להעשיר את ארגז הכלים של אנשי המקצוע בתחום הזקנה בכלי הטיפולי של הליווי הרוחני, המעודד את האדם הזקן למצוא בעצמו כוחות רוחניים פנימיים בעמידה מול משברים ואתגרי חיים שונים.

בג’וינט-אשלים פותחו שתי תכניות בתחום הליווי הרוחני: 

  • תכנית בה משולבים מלווים רוחניים בסל המענים של משרד הרווחה למשפחות המתמודדות עם אובדן פתאומי ושכול. 
  • תכנית עם משרד החינוך, לשזירת התפיסה והכלים של הליווי הרוחני בעבודת הייעוץ החינוכי בכלל ובהתמודדות עם חירום בפרט.

אתר הידע שפותח מזמין את אנשי מקצועות הטיפול להכיר את גישת הליווי הרוחני על עקרונותיה ויתרונותיה למקבל השירות ולמטפל עצמו. 

באתר ניתן להתנסות במספר כלים בסיסיים מעולם הליווי הרוחני, להכיר עקרונות להטמעת הגישה כולל מערכים לישיבות צוות ולטעום מיישום הגישה בשטח.

למעבר לאתר ליווי רוחני

שותפים: הפדרציה היהודית של ניו יורק, קרן וואהל

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

מפת מוביליות חברתית: צעירים 18-35

צמצום הקשר בין מאפייני הרקע של הפרט לבין יכולתו לממש בצורה מיטבית את כישוריו ויכולותיו: כיצד מקדמים את מאפייני הפרט בגילאי 18-35 המאפשרים מימוש מיטבי של פוטנציאל? שותפים: קרן רש”י, ג’ינדאס, יתד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכון ERI תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

מסמך/מצגת 2021

מוביליות חברתית-כלכלית | תמונת מצב וסקירה בינלאומית

מוביליות חברתית-כלכלית היא תזוזה או תנועה על סולמות תחומי החיים החברתיים-כלכליים בעולם משתנה. לתפיסתנו בג’וינט-אשלים, תחומי חיים אלה כוללים חינוך והשכלה, כלכלה ורווחה, בריאות, השתתפות במרחב דיגיטלי ומעורבות חברתית ושייכות. מטרת המסמך היא להציג תמונת מצב של המוביליות החברתית-כלכלית בישראל באופן משווה ולסקור מספר תכניות אסטרטגיות של מדינות בעולם לקידום מוביליות חברתית-כלכלית. החלק הראשון עוסק […]

מסמך/מצגת 2021

ג’וינט-אשלים בימי הקורונה: דו”ח סיכום פעילות שנתי

הדו”ח שלפניכם מסכם את עיקרי הפעילות של ג’וינט-אשלים בין החודשים מרץ 2020 – פברואר 2021: התגובה שלנו לקורונה; ניתוח השפעות, טרנדים ומשמעויות בראי מוביליות; ועוגנים ארגוניים, עקרונות מנחים והשלכות על העשייה. תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

מסמך/מצגת 2021

נושמים לרווחה במרכז עוצמה מסכמים חצי שנה

הפעולות המרכזיות שנעשו במערך ‘נושמים ועוצמה’ בחצי השנה החולפת, לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בקרב המשפחות הפגיעות ביותר בחברה. משבר הקורונה חייב שינוי והתאמה של דרכי העבודה בג’וינט-אשלים למציאות החדשה. צוותי התכנית התמקדו בסיוע למשפחות בסיפוק צרכים בסיסיים, תהליכי מיצוי זכויות, חיזוק החוסן המשפחתי וליווי ותמיכה בהתמודדות עם האתגרים שנוצרו בשל ההחמרה במצב המשפחות בכל תחומי החיים. […]

מסמך/מצגת 2021
Send this to a friend