fbpx

אתגר ההזדקנות – תוכנית עבודה של ג’וינט-אשל לשנת 2023 – תמצית מנהלים

מסמך/מצגת31 עמ'עברית2023

תקציר

שנת 2023  היא השנה השלישית לתוכנית האסטרטגית ה-11 של ג’וינט-אשל.במוקד התוכנית ובשיתוף משרדי ממשלה וארגונים רלוונטיים:

  • הקמת בית ספר לאומי להזדקנות מיטבית והתנעת שנת פעילות ראשונה.
  • התנסות בהפעלה של פיילוטים רחבי היקף, השלמת פיתוח של מודל מקצועי מעודכן למרכזי היום, מועדונים וקהילות תומכות,  גיבוש תוכניות ברשויות למהלך Muni 100, יציאה להתנסות רחבה במסגרת מהלך הסיעוד והתנעת פיילוט חלוץ עם קופת חולים מאוחדת לאיתור ומניעה בקרב טרום שבריריים במהלך האשפוז ולאחר השחרור.
  • סיוע למשרדי ממשלה בהגדרת יעדים להזדקנות מיטבית וגיבוש תוכנית רב שנתית להטמעתם בתוכניות העבודה
  • חתירה להכרה רגולטורית של תקופת החיים החדשה וקידום תעסוקה איכותית כעמוד התווך להזדקנות מיטבית

לעיון בתוכנית המלאה – לחצו כאן

 

פריטי ידע קשורים

סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2023

טכנולוגיות למניעת דמנציה – אופקים חדשים

דפי מידע למטפלות
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
אתר
2022

דפי מידע למטפלות

דילוג לתוכן
Send this to a friend