fbpx

שנתון העמותות: הכירו לעומק את העמותות והחל”צים הפועלות בישראל

רשם העמותות חשף את שנתון העמותות לשנת 2018 ובו נתונים מצרפיים אודות פעילותם של 16,469 עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל”צ)

גיידסטאר

פעילות ללא מטרת רווח. (צילום: Anna Earl מתוך Unsplash)

רשם העמותות ברשות התאגידים פרסם אתמול (26.10.2020) את שנתון העמותות לשנת 2018. יודגש, כי שנת 2019 הינה השנה הראשונה בה נדרשו כלל העמותות והחברות לתועלת הציבור (חל”צ) להגיש את הדוח המילולי בצורה מקוונת, עבור שנת 2018. הדוח מחולק לשלושה חלקים:

החלק הראשון מציג במבט על נתונים מצרפיים אודות עמותות (מספר עמותות, היקפי הכנסות, מספר עובדים ועוד). החלק השני מאפשר מבט עומק על כל אחד מ- 11 תחומי הפעילות הראשיים והחלק השלישי מציע מבט משווה על היבטים שונים של פעילות ה”עמותה הממוצעת”. ראוי לציין, כי השנתון יוצא בדיוק  40 שנים אחרישנחקק חוק העמותות תש”ם 1980.

עו”ד קארן שוורץ, סגנית ראש רשות התאגידים: “בשנתון העמותות, הייחודי בהיקפו, אנו מעבדים ומנגישים את הידע הקיים במאגר המידע של רשם העמותות תוך ניתוח מאגר עצום של מידע מתוך כ- 16,000 דיווחים מקוונים של עמותות וחברות לתועלת הציבור הפעילות כיום בישראל. הגם שנתונים אלה קיימים לציבור במסגרת אתר גיידסטאר, הם הונגשו עד כה בזווית ראייה של עמותה “בודדת”.

במסגרת השנתון נתונים אלה מתכנסים לכדי תמונה מצרפית ומרשימה, המרחיבה את זווית הראיה אל תמונה מקיפה על פעילותו של מגזר שלם. הפקת השנתון הינה חלק מפעילות ענפה המבוצעת ברשות התאגידים להגברת השקיפות ולהעמדת מידע מלא ונגיש לציבור. הנתונים הנסקרים לראשונה בשנתון מהווים מקור מידע רב ערך להפקת תובנות רוחביות, ואנו בטוחים כי הנתונים המוצגים בשנתון הם נתונים רלבנטיים לקובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות, לאנשי הציבור, לחוקרים, ולכל המעוניין בתמונת מצב אמיתית של המגזר השלישי בכלל ובעת הזו של משבר הקורונה בפרט”.

השנתון הופק בשיתוף פעולה של משרד המשפטים, רשות התאגידים, גיידסטאר, ג’וינט אלכא והמחקר נערך במכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע”ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב.

הנה קומץ מהנתונים המוצגים בדוח:

נכון ליוני 2020, היו רשומות יותר מ-37,000 עמותות וכמעט 1,500 חל”צ. מתוכן כ-20,000 עמותות וחל”צ פעילות באחת משלוש השנים האחרונות:

כמה עמותות יש בישראל?
כמה עמותות יש בישראל?

השנתון כולל נתונים אודות הפעילות של עמותות בשנת 2018, היא השנה האחרונה שעבורה יש דיווח מלא על הפעילות, כך שלמעשה השנתון מציע צילום מצב של העמותות “רגע” לפני פרוץ משבר נגיף הקורונה:

הפעילות בשנת 2018
הפעילות בשנת 2018

מתוך סך הכנסות מצרפי של כלל העמותות – 93.4 מיליארד ₪ – סך ההכנסות בתחום חינוך ומחקר היה הגבוה ביותר, והסתכם ב-35.1 מיליארד ₪. עם זאת, סך ההכנסות הגבוה ביותר בשנת 2018 היה בחל”צ מתחום הבריאות: “הסתדרות מדיצינית הדסה” עם 2.6 מיליארד ₪.

סך הכנסות
סך הכנסות

41% מההכנסות התקבלו מהמדינה (הן מהקצבות ותמיכות והן באמצעות התקשרויות, ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות ומביטוח לאומי); עוד 37% מן ההכנסות התקבלו ממכירת שירותים לגורמים פרטיים; ו-22% הנותרים התקבלו מתרומות מישראל ומחו”ל, לרבות מענקים מקרנות:

הכנסות: מבט על
הכנסות: מבט על

כאשר בוחנים את השכר הגבוה ביותר המשולם בעמותה, הרי שבממוצע השכר הגבוה בעמותה הוא הנמוך ביותר בתחומים דת ופעילות בין-לאומית (בממוצע, שכר שנתי ברוטו בסך 38 אלף ₪ ו-47 אלף ₪ בהתאמה); והגבוה ביותר בתחומים חינוך ומחקר ובריאות (162 אלף ₪). עשר העמותות שבהן משולם השכר הגבוה ביותר פועלות בשלושה תחומים: תרבות ספורט ופנאי, חינוך ומחקר ובריאות.

השכר הגבוה ביותר בעמותה (בממוצא): מבט משווה
השכר הגבוה ביותר בעמותה (בממוצא): מבט משווה

חשוב לציין, כי בשנתון מוצגים נתונים רבים ומגוונים אודות מקורות מימון, קהלי יעד, מספר עובדים ומתנדבים, פריסה ארצית של עמותות, השוואה בין עמותות קטנות, בינוניות וגדולות ועוד.

לחצו כאן לשנתון המלא

הספריה הדיגיטלית שלנו כוללת עוד מגוון רחב של סקירות, מחקרים ותוצרי ידע. מוזמנים לעיין בה.

דילוג לתוכן
Send this to a friend