fbpx

הפעימה השניה: קרן המענקים המשותפת ממשלה-פילנתרופיה לתמיכה במגזר החברתי

אדם במסכה. (צילום: Alecsander Alves)

(צילום: Alecsander Alves)

הפעימה השנייה של קרן המענקים המשותפת ממשלה-פילנתרופיה לתמיכה במגזר החברתי יוצאת לדרך!

ארגוני המגזר החברתי מוזמנים להגיש בקשת תמיכה.

הקרן מעניקה סיוע כספי, המאפשר לארגונים החברתיים הזכאים, לשרוד ולהמשיך את פעילותם בתום המשבר.

במסגרת הפעימה הראשונה כבר חולקו כ-16 מיליון ש״ח לכ-220 ארגונים חברתיים, ועתה נפתחת ההגשה לפעימה השנייה:
✔️ תנאי הזכאות הורחבו על מנת לסייע ליותר ארגונים
✔️ גובה המענק המקסימלי הוגדל
✔️ ארגונים שהיו זכאים בפעימה הראשונה יהנו ממסלול הגשה מקוצר בפעימה השנייה

לפרטים נוספים והגשת בקשה לתמיכה: http://socialrelieffund.org

המועד האחרון להגשה: 2.12.2020

קרן הסיוע, בהובלת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד האוצר, הוקמה בתמיכה ובליווי המקצועי של ג׳וינט-אלכא בשותפות עם קרנות פילנתרופיות השואפות לחזק את חוסנו של המגזר החברתי בישראל עקב המשבר: הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, קרן גלייזר, קרן ויליאם דוידסון, יד הנדיב, קרן קלרמן, קרן משפחת קראון, קרן מיימונידיס, וקרן שוסטרמן ישראל.

דילוג לתוכן
Send this to a friend