fbpx

נגישות לצדק: קורס חדש יחבר בין עולם המוגבלויות לשירות המשפטי

נגישות לצדק

הצדק הוא עיוור. (תמונה מתוך unsplash)

מדינות שהן צדדים לאמנה, תבטחנה כי תהא לאנשים עם מוגבלויות נגישות לצדק בפועל, בשוויון עם אחרים, לרבות תוך מתן התאמות בהליך והתאמות תואמות-גיל, על מנת לסייע להם להשתתף באורח מועיל בכל הליך משפטי, במישרין ובעקיפין, לרבות כעדים, ולרבות בשלב החקירה ובשלבים מקדמיים אחרים

 

(“נגישות לצדק”, סעיף 13 לאמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות).

בשבוע הבא ובהתאם לסעיף 13 לאמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות, עתיד להתחיל קורס ראשון להכשרת עומק של רפרנטים/עו”ד שעוסקים בתחום המוגבלויות במסגרת עבודתם ביחידות השונות של משרד המשפטים.

הקורס הזה הוא תוצר של עבודה מעמיקה במסגרת פיילוט משותף שבין ג’וינט-“ישראל מעבר למגבלות”, משרד המשפטים ועמותת אלווין ישראל.

מטרתו העיקרית של הקורס היא הקניית ידע מקצועי, רחב היקף, של עולם המוגבלויות והחיבור שלו לעולם המשפט. בנוסף, הקורס יאפשר יצירת שפה אחידה ומשותפת בין הרפרנטים של היחידות השונות של משרד המשפטים המשתתפות בקורס.

עידן אילן, מנהל אגף הפרויקטים במשרד המשפטים: “המשרד יזם תכנית ייחודית זו בשיתוף ג’וינט-ישראל מעבר למגבלות, מתוך תחושת שליחות והצורך בביצוע תהליך מעמיק ואיכותי להנגשת השירות המשפטי במערכת החוק והמשפט. קורס הרפרנטים יביא למיצוי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות באמצעות טיוב איכות הייצוג והשרות המשפטי שניתן להם.”

אפרת שטרן, מנהלת ג’וינט-“ישראל מעבר למגבלות”: “אנחנו שמחים להיות שותפים מובילים להנגשת הזכות לצדק עבור אנשים עם מוגבלות

ד”ר מיכל וילף, מנהלת מקצועית של עמותת אלווין ישראל: “אנחנו רואים בהכשרה זו חשיבות רבה בשל הנגשת השירותים המשפטיים ואנחנו מאמינים כי זהו צעד נוסף בדרך להשתתפות שוויונית בחברה, תוך שמירת כבודו ורצונו של כל אדם.”

שיהיה בהצלחה!

דילוג לתוכן
Send this to a friend