fbpx

בהצדעה: בית הדין המשלב זכה בפרס הרמטכ”ל לחדשנות

לפני כחודשיים הוענק פרס החדשנות של הרמטכ”ל למפעילי מיזם להליכי השילוב בבית הדין אשר פועלים בצה”ל מאז שנת 2018, במטרה לסייע לחיילים שהוגש נגדם כתב אישום בעקבות עריקות מהשירות הצבאי.

מודל בית הדין המשלב הוא תוצר של שיתוף פעולה בין צבא ההגנה לישראל, תכנית “יתד” בהובלת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וג’וינט-אשלים, במהלכו נבנית לחייל תכנית שילוב פרטנית על מנת לסייע לו ולמשפחתו בהתמודדות עם הבעיות שהובילו לעריקות.

בתמונה: מעמד חלוקת הפרס
בתמונה: מעמד חלוקת הפרס (צילום משידור האירוע של צ”הל)

במסגרת ההליך החייל חוזר לשירות צבאי במטרה לסיים אותו בהצלחה, תוך הכנה לשחרור ולהשתלבות בחיים האזרחיים.
מודל העבודה בבית הדין המשלב מבוסס על הליכי השיקום של בתי המשפט הקהילתיים, גם הם פיתוח של ג’וינט ישראל בשיתוף משרד הרווחה, הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים. בדומה לבתי המשפט הקהיליים גם בבית הדין המשלב בבניית תכנית השילוב וביישומה פועלים בשיתוף גורמי פיקוד, גורמי טיפול צבאיים וגורמי טיפול אזרחיים.

חייל שיסיים את התוכנית בהצלחה, לא יישא בעונש מאסר וברישום פלילי, יוטל עליו עונש מאסר מותנה בלבד והוא ימשיך במסלול השירות התקין.

דילוג לתוכן
Send this to a friend