fbpx

מובילים דיגיטליים: קול קורא להגשת מועמדות לתכניות הלאומיות בשלטון המרכזי והמקומי

ההרשמה נפתחה למחזור ה של התכנית מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי ומחזור ד של התכנית לשלטון המקומי.

מובילים דיגיטליים: קול קורא להגשת מועמדות לתכניות הלאומיות בשלטון המרכזי והמקומי

בואו להיות חלק מנבחרת המובילים והמובילות הדיגיטליים של ישראל!

תכניות מובילים דיגיטליים מיועדות לבכירים מצטיינים מהשלטון המרכזי, המקומי ומהמגזר השלישי, המבקשים להשפיע ולחולל שינוי בתחומים שבאחריותם, באמצעות חדשנות דיגיטלית.

השנה יותר מתמיד, לאור התפרצותו של וירוס הקורונה וערעור כלל הנחות היסוד על עולם העבודה ואספקת השירותים לציבור, מתחדד הצורך להאיץ את תהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית של המגזר הציבורי.

תכנית מובילים דיגיטליים כוללת שתי תכניות מקבילות – התכנית לשלטון המרכזי והתכנית לשלטון המקומי. הסברים מפורטים על ההבדלים ביניהן בהמשך אתר זה.

​מטרת התכניות היא להכשיר מובילי שינוי אשר יקדמו חדשנות דיגיטלית בשירות הציבורי וישפרו תהליכים וממשקים באמצעות טכנולוגיה.

​התכניות גובשו ביוזמת ובהובלת מטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” ורשות התקשוב הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי ומשרד הפנים, בשיתוף ג’וינט אלכא, אשר נציגיהם יושבים בוועדת ההיגוי של התכניות.

כל אחת מהתכניות תימשך כ-10 חודשים, תתפרס על פני כ-22 ימי מפגש מלאים וצפויה לכלול פרקי למידה והתנסות מעשית בארץ ובחו”ל (בכפוף למצב התחלואה ולקבלת אישור תקציבי לנסיעה לחו”ל). כמו כן, בסיום התכניות יצטרפו המשתתפים והמשתתפות לקהילת המובילים הדיגיטליים של השירות הציבורי בישראל.

ממה מורכבות התכניות?

התכניות מעניקות למשתתפיהן ידע, כלים ומיומנויות בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית, ומכילות שלוש חטיבות עיקריות השזורות זו בזו:

חטיבה מקצועית

היכרות עם עולם התוכן המקצועי של המהפכה הדיגיטלית: מגמות טכנולוגיות, חדשנות, יזמות והובלת שינוי באמצעות דיגיטציה.

חטיבה בין-לאומית

הבנת תהליכי השינוי הדיגיטלי בעולם ומפגש עם השירות הציבורי ועם מובילים דיגיטליים מרחבי העולם.​

חטיבה פרויקטלית

תכנון, יישום והטמעה של פרויקטים דיגיטליים ואסטרטגיה דיגיטלית בשירות הציבורי, באמצעות עבודה בצוותי משימה שיובלו על ידי משתתפי התכניות ובסיוע יועצים שהתכנית תעמיד לרשות משתתפיה.

אילו תכניות מובילים דיגיטליים קיימות?

1.מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי

תכנית המיועדת ברובה לבכירים מהשלטון המרכזי וכן למספר מצומצם של נציגים מהשלטון המקומי ומארגוני מגזר שלישי אשר להם ממשק משמעותי עם עבודת השלטון המרכזי.

2. מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי

תכנית המיועדת ברובה לנבחרות של בכירים מהשלטון המקומי (קבוצות בנות 3-2 בעלי תפקידים מאותה רשות מקומית / אשכול רשויות מקומיות), וכן למספר מצומצם של נציגים מהשלטון המרכזי ומארגוני מגזר שלישי אשר להם ממשק משמעותי עם עבודת השלטון המקומי.

התכנית תתמקד בחמישה אתגרים מרכזיים:

1. שירותים דיגיטליים חכמים וידידותיים לתושב;

2. עבודה מבוססת נתונים המשרתת ייעול תהליכי עבודה פנים ארגוניים;

3. פיתוח כלכלי של הרשות המקומית בדגש על מתן שירותים לעסקים קטנים ובינוניים;

4. קידום סוגיות אזוריות באמצעות דיגיטציה;

5. למועמדים מהמגזר הממשלתי והמגזר השלישי – חיזוק ושיפור ממשקי העבודה מול הרשויות המקומיות באמצעות דיגיטציה.

​הנהלת התכנית מעודדת רשויות עם יכולות דיגיטליות ברמות שונות ומגוונות להגיש מועמדות לתכנית לשלטון המקומי.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 7.2.2021

לחצו כאן לפרטים נוספים

להרשמה

דילוג לתוכן
Send this to a friend