fbpx

חדש בשטח: ‘טופולא’ – קהילת ידע דיגיטלית הגיל הרך בחברה הבדואית בנגב

חדש בשטח: 'טופולא' – קהילת ידע דיגיטלית הגיל הרך בחברה הבדואית בנגב

אנשי מקצוע בגיל הרך בחברה הבדואית בנגב מתמודדים עם אתגרים מקצועיים ייחודיים בנושאי חינוך, טיפול ופדגוגיה. הנושאים הללו מזמנים לשיח, היוועצות ולמידה הדדית באופן שוטף. הפריסה הגאוגרפית הנרחבת מקשה על שיח שוטף ומפרה.

עם תחילת משבר הקורונה והריחוק החברתי, היוועצות העמיתים פחתה עוד יותר. השיח המקצועי הבלתי פורמאלי, שהתרחש בחלקו ב”שיחות מסדרון”, נעלם. ואיתו פחתה גם תחושת השייכות והיכולת להתמודד עם אתגרים שונים בעבודה היומיומית.

קהילת ידע מקצועית במרחב הדיגיטלי מאפשרת שיח ספונטני, גמיש וזמין לאנשי המקצוע.

בקהילה מתקיימים דיונים א-פורמאליים וללא תלות היררכית בסוגיות שונות המעסיקות את אנשי המקצוע השייכים לה, בעיקר: מנהלות גן, מדריכות, גננות, סייעות, אנשי טיפול.

הקהילה מתקיימת בפלטפורמה של קבוצה סגורה בפייסבוק, ומתוכננות להתקיים בה גם אירועי אוף ליין כשיתאפשר. קהילה כזו רלוונטית ונכונה גם בימי שגרה, אבל בעיקר במצב הקיים.

השיח המקצועי, שנשען על תוכנית הליבה של משרד החינוך בגני הילדים, מסייע לאנשי המקצוע בהתמודדות עם אתגרי היומיום. יוזמה היא פרי שיתוף פעולה של משרד החינוך מחוז דרום בהובלת מפקחת גני ילדים בישובים חורה וערערה בנגב, מנהל פסג”ה תל שבע וצוות ג’וינט-אשלים.

להצטרפות לקהילה בפייסבוק לחצו כאן

דילוג לתוכן
Send this to a friend