fbpx

יחד עם הקהילה היהודית באוקראינה

אל מול המשבר הבטחוני והכלכלי, נערכנו בג׳וינט העולמי עם מצבורי ציוד, מזון ותרופות; הסבנו את פעילות השגרה שלנו למודל הפעלה בחירום וכן יצרנו מתחמים בטוחים לקליטה וטיפול בפליטים מאזורי הקרבות השונים

יחד עם הקהילה היהודית באוקראינה

הקהילה היהודית באוקראינה, המונה כ-200,000 איש, היא מהקהילות היהודיות הגדולות ביותר בעולם. לאור הפיכתה של המדינה לשדה קרב בן לילה, אנו בג׳וינט ממשיכים לפעול למען האוכלוסיות הפגיעות ביותר בקהילה: למען משפחות בעוני, למען ילדים עם מוגבלות, למען כ-40,000 קשישים מרותקי בית. מזה 30 שנה שהג׳וינט מפעיל רשת בטחון הומניטארית המסייעת עם מזון, תרופות, חימום והסקה, טיפולים רפואיים, פעילויות חברתיות, ביקורי בית ושירותים נוספים.

אל מול המשבר הבטחוני והכלכלי, נערכנו בג׳וינט העולמי עם מצבורי ציוד, מזון ותרופות; הסבנו את פעילות השגרה שלנו למודלים של חירום, כולל מתן שירותים דיגיטליים מרחוק; הגברנו את הסיוע הכלכלי לקשישים ומשפחות בעוני; וכן יצרנו מתחמים בטוחים לקליטה וטיפול בפליטים מאזורי הקרבות השונים.

פעילות זו וכן היערכות לפעילות עתידית אל מול המציאות המשתנה, מתקיימת הודות לצוותים המסורים בשטח ובתמיכת השותפים שלנו.

בשבת הזו, ליבנו, מחשבותינו ועשייתנו עם הקהילה היהודית באוקראינה.

לפרטים נוספים על עשיית הג׳וינט באוקראינה:

https://www.jdc.org/press-releases/jdc-responds-in-ukraine/

בתמונה: חלוקת מזון על ידי הג׳וינט במהלך משבר הקורונה בחרקוב, אוקראינה

דילוג לתוכן
Send this to a friend