fbpx

מהלך Muni100 יוצא לדרך

כחלק מההיערכות להזדקנות האוכלוסייה יוצא לדרך בימים אלה מהלך רשות מקדמת הזדקנות מיטבית –  Muni100, אשר חותר לקדם את היערכות הרשויות המקומיות לאתגר הזדקנות האוכלוסייה בעידן של 100 שנות חיים, והוא מתבסס על למידה ממודל ‘ערים ידידותיות גיל’ שפיתח ארגון הבריאות העולמי (WHO).

מהלך Muni100 יוצא לדרך

המהלך פועל כדי להגביר את הנוכחות וההשתתפות של אזרחים ותיקים במרחב הציבורי בהיבטים החברתיים, הכלכליים והבריאותיים באמצעות תכנון מותאם לאוכלוסייה זו.

20 רשויות מקומיות ישתתפו בהתנסות בשלב הראשון שאליו נשכרו מתכנני ערים להובלת התהליך ולמתן ליווי וייעוץ מקצועי לרשויות בהתאמת המרחב הציבורי הפיסי, החברתי והכלכלי של הרשות המקומית לצרכים של הזקנים. כל רשות תקדם תוכנית שמתאימה לה, למשל: נגישות פיזית – הצללה, ריהוט רחוב (ספסלים, תחנות אוטובוס, וכו’) שמותאמים לזקנים, נתיבי הליכה שמותאמים לאזרחים ותיקים, תכנית למיתון שיפועים ועוד.

הרשויות שנבחרו להשתתף במהלך בשלב זה הן: ערים גדולות – באר שבע, חולון, נתניה, תל אביב, רמת גן, ירושלים, אשדוד, ערים בינוניות – רמת השרון, בת ים, בית שמש, ערים קטנות ומועצות מקומיות – קריית מלאכי, קריית ביאליק, אופקים, לוד, ערים ערביות – רהט, שפרעם, סח’נין, ומועצות ואשכולות אזוריים – מועצה אזורית גליל עליון, אשכול נגב מערבי, אשכול שורק דרומי.   

באמצעות ההתנסות בערים אלה יפותח מודל ארצי ל’רשות מקדמת הזדקנות מיטבית’ תוך שאיפה לקידום מדיניות ממשלתית התומכת בתפיסות אלו.המהלך מפותח ומנוהל בשותפות רחבה עם משרדי ממשלה, קרנות, ארגונים ובעלי עניין, ובהם: משרד הרווחה והביטחון החברתי, המשרד לשוויון חברתי, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד רוה”מ, משרד הבינוי והשיכון,  משרד התחבורה, אגף הקרנות בביטוח לאומי, מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי, קרן דליה ואלי הורביץ וג’וינט-אשל.

דילוג לתוכן
Send this to a friend