fbpx

חברי הבורד של הג׳וינט יחד עם חברי ההנהלה של הארגון בארץ נפגשו עם נשיא המדינה ורעייתו

חברי הבורד הגיעו מרחבי ארצות הברית במסגרת משלחת סולידריות.
בפגישה הביעו הנשיא ורעייתו את תודתם על הפעילות המאומצת שארגון הג׳וינט מבצע בימים אלה, והדגישו את החשיבות של הסולידריות העמוקה בין יהודי ארצות הברית למדינת ישראל ולתושביה.
עוד הם שוחחו עם חברי המשלחת על הצורך לדברר את אירועי השבת השחורה בעולם כולו, חברי המשלחת הודו לנשיא ולרעייתו על המאמצי ההסברה הרבים שהם עושים בעולם ועל הפעילות המשמעותית לקירוב ואחדות בעם

דילוג לתוכן
Send this to a friend