fbpx

הישג בינלאומי – התכנית להנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלות זכתה בפרס בינלאומי של ארגון ZERO PROJECT

בשבוע שעבר יצאו נציגי ג׳וינט-ישראל מעבר למגבלות ומשרד המשפטים להציג את התכנית במטה האו”ם בוינה, אוסטריה, ולקבל את הפרס בקטגוריית פרויקטים פורצי דרך בשירות הציבורי עבור אנשים עם מוגבלות לשנת 2021.

הישג בינלאומי - התכנית להנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלות זכתה בפרס בינלאומי של ארגון ZERO PROJECT

התכנית להנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלות, שפותחה בשנים האחרונות במשרד המשפטים בשיתוף ארגון ג’וינט-ישראל מעבר למגבלות ובהפעלת עמותת אלווין ישראל, זכתה בפרס הבינלאומי של ארגון ה-ZERO PROJECT, בקטגוריית פרויקטים פורצי דרך בשירות הציבורי עבור אנשים עם מוגבלות לשנת 2021. הפרס הוענק ביום חמישי האחרון במטה האו”ם בוינה, אוסטריה.

מנהלת ג’וינט-ישראל מעבר למגבלות, אפרת שטרן: “אנשים עם מוגבלות נתקלים בקשיים רבים מאחר וחלק גדול מהתנהלות בהליכים משפטיים – אזרחים ופליליים – אינו מותאם לצרכיהם. התקשורת עם בעלי התפקידים השונים, הפרוצדורות הנוקשות ולוחות הזמנים על פי רוב אינם מותאמים ומקשים את ההבנה, ההמשגה, ההבעה, הביטוי, השפה. כמענים לצרכים שעלו מהשטח גובש מודל עבודה למתן ידע וכלים לעורכי דין כבסיס להנגשת השירותים המשפטיים לאנשים עם מוגבלות, ולמימוש הזכות הבסיסית לנגישות לצדק”.

העבודה על התכנית החלה לפני כחמש שנים, כיוזמה משותפת של משרד המשפטים וארגון הג’וינט, מתוך הבנה שאנשים עם מוגבלות מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בהליכים משפטיים ובמפגש עם עולם המשפט, אם בתחום האזרחי או בתחום הפלילי. ההליך המשפטי מורכב מיסודו, כרוך בפרוצדורה ושפה שאינם מותאמים לאנשים עם מוגבלויות, אשר עלולים להוות חסם משמעותי בנגישות לצדק, לשוויון ולהליך הוגן. הלכה למעשה, התכנית מקיימת את סעיף 13 לאמנה לזכויות לאנשים עם מוגבלות הקובעת החובה לנגישות לצדק, אמנה עליה חתומה מדינת ישראל משנת 2012.

התכנית יושמה בכלל יחידות משרד המשפטים ובדגש על פרקליטות המדינה, הסניגוריה הציבורית והסיוע המשפטי,  בשלושה רבדים עיקריים:

  1. הכשרות רוחב ייעודיות ליותר מ-1000 עורכי דין ביחידות משרד המשפטים, הנותנים שירות משפטי לציבור ובכלל זה לאנשים עם מוגבלות, הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.
  2. קורס עומק ל-70 עורכי דין לתחום המוגבלויות והכשרתם לרפרנטים מחוזיים – עורכי דין מכל היחידות והמחוזות בפריסה ארצית, שינחו ויטמיעו כלים ותפיסות בשירות משפטי מונגש בנושאים הקשורים לליווי ולייצוג בהליך המשפטי של אנשים עם מוגבלות.
  3. פיתוח כלים לשיח ולתקשורת מותאמת להנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלות, הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי, שיסייעו לעורכי דין בהנגשת השירות המשפטי גם יסייעו לאנשים להבין את ההליכים ואת “השפה המשפטית.

בסיוע המשפטי: ספר דיגיטלי עם סיפורי מקרה ו”ארגזי כלים” לתקשורת מותאמת בייצוג משפטי של אנשים עם מוגבלות, מילון מונחים של המשפט האזרחי ב”שפה פשוטה” מתוך עבודת הסיוע המשפטי, סרט המתאר מהי עריכת דין חברתית בייצוג אנשים עם מוגבלות, חוברת ‘עשה ואל תעשה’ בתקשורת ושיח, המלמדת טכניקות בשפה פשוטה בייצוג אנשים עם מוגבלות.

בסניגוריה הציבורית: ערכה לסניגור לשיחה ראשונית ותשאול במעצר, סרטון הסברה ובו נקודות לתשומת לב בשיחה בין אדם עם מוגבלות לסניגור, חוברת ‘עשה ואל תעשה’ במפגש בין סניגור לאדם עם מוגבלות, מילון מונחים וערכה לאדם עם מוגבלות הכוללת מילים משפטיות בשפה פשוטה.

בפרקליטות המדינה: לומדה לפרקליטים – מערכת ממוחשבת של ניהול תיקים המעבירה חיווי לפרקליט בתיק ומפנה אותו לערכת למידה הנותנת לו את הידע המעשי לטיפול בתיק, מסמך  הנחיות לייצוג בהליך משפטי לאנשים עם מוגבלות.

הענקת הפרס ביום חמישי האחרון במטה האו”ם בוינה

דילוג לתוכן
Send this to a friend