fbpx

אבהות ואלימות: מדריך להתערבות קבוצתית עם גברים אלימים כלפי בת זוגם

נוצר ע"י פרל, גיא; פלד, עינת
מסמך/מצגת229 עמ'עברית2006

תקציר

בספר זה מוצגת תכנית התערבות, שבבסיסה עומדת ההנחה כי אבהות איננה מיומנות בלבד אלא נובעת ממבנים פנימיים אשר יש להתבונן בהם ובגורמים להיווצרותם כדי להשפיע עליה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אוניברסיטת תל אביב

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend