fbpx

תזונה והזנת פעוטות

נוצר ע"י מחברות הסקירה- איריס שביט ונעמה טל שחר צוות מלווה- פרופ' רונית אנדוולט, ד"ר מורן בלייכפלד מגנאזי, זיוה שגיב, מרב קינן-אורנשטיין, ענת תירוש ועדי פלג
מסמך/מצגת72 עמ'עברית2023

תקציר

סקירת ספרות בנושא תזונה והזנת פעוטות עבור התוכנית “תזונה והתפתחות מבראשית”.
תזונה בריאה מהווה בסיס להתפתחות מיטבית בגיל הרך. מטרתנו לאפשר לילדים בגיל הרך לממש בצורה מיטבית את הפוטנציאל ההתפתחותי, הבריאותי והרגשי שלהם, התלוי בהיבטים תזונתיים מגוונים; להפחית מצבי סיכון הנובעים מתזונה לקויה ומיחסי האכלה לא תקינים ולהפוך את התזונה הבריאה בגיל הרך לנורמה חברתית נפוצה בקרב הורים ולסטנדרט מחייב עבור אנשי מקצוע.
סקירה זו מבקשת לתרום לבסיס הידע בנושא ולסייע בעיצוב הנחיות כוללניות עבור אנשי מקצוע והורים לפעוטות, כל זאת תוך התייחסות לאיכות המזון, יחסי האכלה וסביבת המזון.

שותפים: האגף לתזונה במשרד הבריאות וג’וינט-אשלים

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend