בית ספר לקריירה

אתרעברית2020

כלים ומיומנויות לשוק העבודה המשתנה

למעבר לאתר

שותפים: ישראל דיגיטלית, המועצה להשכלה גבוהה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

ספורט לכל: מדריך הפעלת תכניות פעילות גופנית וספורט עממי לאזרחים ותיקים

במדריך זה מוצגים סקירה של תחום הפעילות הגופנית לזקנים, ומודל ההפעלה לתכניות הספורט העממי לזקנים. החוברת כוללת חומר מקצועי העשוי לסייע למפעילי התכנית שותפים: משרד הבריאות, משרד התרבות והספורט, המשרד לשיוויון חברתי, אפשרי בריא  

מסמך/מצגת 2017

תכנית יתד: נוהל בקשה לסיוע בשכר דירה עבור צעירים במצבי סיכון

במסגרת הערכות לתמיכה בצעירים בעקבות משבר הקורונה חודש נוהל הענקת סיוע בשכר דירה לצעירים וצעירות בסיכון, מעל גיל 18 שותפים: משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

שיר לצבע האדום: חוברת הדרכה

הצעה להתמודדות רגשית אלטרנטיבית ברגע נפילת הקאסם, שמטרתה להקל ולו במעט על המצוקה הרגשית שבה נמצאים הילדים והמבוגרים באותו זמן שותפים: משרד החינוך, הקהילות היהודיות של צפון אמריקה

מסמך/מצגת 2007

קשר בתנועה: תרגילי התעמלות בשיתוף בני משפחה לחיזוק הקשר

הסרטון מפרט פעילות גופנית מומלצת לזקנים מרותקי בית. מומלץ לשימוש בליווי עלון ההדרכה שותפים: עזר מציון

וידאו 2012
Send this to a friend