גרונטכנולוגיה – טכנולוגיה בשירות הזִקנה: מגמות, אתגרים והזדמנויות

נוצר ע"י בן נתן, אופיר
מסמך/מצגת4 עמ'עברית2018

פורסם בכתב העת דורות – מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, גיליון 194

פריטי ידע קשורים

ממצאי הערכת ‘דרך המלך’: חונכות אישית של נוער בסיכון כהכנה לעולם העבודה

“דרך המלך” היא תכנית לבני נוער במצבי סיכון, מצוקה ועבריינות, אשר באמצעות מתנדבים הפועלים כחונכים מיועדת לסייע לבני הנוער ליצור קשר של אמון ותמיכה ולצאת ממעגל המצוקה. מטרת מחקר זה הינה להעריך את יישום התוכנית להפקת תובנות ולקחים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, עמותת עלם, הבנק הבינלאומי, ארגון מתן […]

מסמך/מצגת 2011

רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה: הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות מקומיות עירוניות

מטרתו המרכזית של מחקר ההערכה הייתה לבחון את אופן יישום התכנית על מנת ללמוד מניסיונן של רשויות שהצליחו בהפעלת התכנית בהיבטים הבאים: בניית תשתיות עירוניות לטיפול בנושא התעסוקה, הקשיים בתהליך היישום והדרכים להתמודד עמם, השירותים מקדמי התעסוקה שסופקו לפונים לתכנית, ועוד. מטרה נוספת הייתה לאמוד את תוצאות התכנית מבחינת שיעורי ההשמה בעבודה וההתמדה בה בקרב […]

מסמך/מצגת 2012

מחקר מעצב עבור התכנית לריבוי מוגבלויות: ראיונות מקדמיים

התכנית קמה במטרה לתת מענה לאנשים עם ריבוי מוגבלויות המתמודדים עם הפיצול המובנה בין משרדי הממשלה. הראיונות המקדמיים המוצגים במסמך זה מראים את חשיבות התכנית בשני המודלים: ישובי ומחוזי שותפים: משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2019

פנימייה מקדמת בריאות: הערכת תכנית פיילוט

התכנית נהגתה מתוך חשיבה מקצועית ולפיה רק התייחסות מערכתית-הוליסטית תחולל שינוי משמעותי ותתרום לשיפור מצבם הבריאותי של החניכים בפנימיות. מטרת העל היא להפוך את הפנימייה למסגרת מקדמת בריאות באמצעות מהלך מתוכנן ומקצועי ותוך יצירת תשתית מקצועית יציבה לטווח ארוך שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך

מסמך/מצגת 2014
Send this to a friend