fbpx

האזוריות החדשה בישראל כרך 4: תכנון אזורי

נוצר ע"י הינדי, טלי; גרפונקל, דורית
מסמך/מצגת35 עמ'עברית2018

תקציר

מטרת סקירה זו, בנושא תכנון אזורי, היא לפרוש יריעת ידע רחבה באופן סדור ומתומצת. הסקירה משלבת ספרות אקדמית עם מסמכי יסוד שנכתבו על ידי ארגונים ציבוריים ופרטיים העוסקים במדע האזור ובאזוריות

שותפים: משרד הפנים, מפעם, מרכז השלטון המקומי בישראל

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend