fbpx

הטמעת התכנית אשת חיל במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

נוצר ע"י חסן דאהר, סוזאן; קינג, יהודית
מסמך/מצגת41 עמ'עברית2013

תקציר

תכנית אשת חיל נועדה לסייע ליוצאות אתיופיה, קווקז ובוכרה, יהודיות ותיקות מקבוצות חלשות ונשים מהאוכלוסייה הערבית להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. ב-2010 הוחלט להעבירה לאחריות ממשלת ישראל. דו״ח זה מתאר ממצאי מחקר הערכה שבחן את תהליך הטמעתה והפצתה לאחר מעבר זה

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend