fbpx

המלצות לתכנית לאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים

מסמך/מצגת87 עמ'עברית2016

תקציר

מסמך זה הוא תוצר עבודתה של ועדת היגוי שהוקמה לגיבוש התכנית ומכיל את המלצות חבריה בתחומים: קהילה; אשפוז כללי; גריאטריה פעילה; מיסוד ממושך; רצף טיפול; חינוך, הכשרה ומחקר; מודעות הציבור והנחיות מקדימות; אתיקה, זכאויות וזכויות.

שותפים: משרד הבריאות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי

מילות מפתח: התמודדות עם המוות, סוף חיים, פליאציה

דילוג לתוכן
Send this to a friend