זיהוי התעללות והזנחה של זקנים: מדריך למטפל

נוצר ע"י אלון, שרה
מסמך/מצגת43 עמ'עברית2011

מהדורה שניה. זקנים רבים בישראל חשופים להתעללות או להזנחה. למרות היקפה המדאיג של התופעה עדיין קיימים קשיים בחשיפתה, ועל כן קיים צורך בכלים להתמודדות עמה. בחוברת זו המלצות למנגנוני איתור וטיפול במערכת הבריאות, על מנת לאפשר מענה סדור ומערכתי למאבק בתופעה

שותפים: ממשלת ישראל

פריטי ידע קשורים

Distance Learning Lab in the Periphery

This presentation focuses on long-term insights for education in the geographic periphery based on lessons learned and knowledge accumulated in the lab during the COVID-19 crisis Partners: Ministry of Education

מסמך/מצגת 2020

אתר מידע וכלים של יתד בתקופת הקורונה

טיפים וכלים לעבודה עם צעירים בסיכון בימי הקורונה: עצות וקישורים שיעזרו להם להתמודד עם המצב, למצות את זכויותיהם, להתנהל כלכלית ולהגיע לסיום התקופה הזו בריאים ושלמים לחצו כאן לכניסה לאתר

אתר 2020

שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות: תדריך הפעלה

תדריך זה נכתב על סמך תובנות שעלו בתקופת הפיילוט לתכנית. מטרתו להנחות את מנהלי המרכזים החדשים והוותיקים בתכנון, הקמה והפעלה של השירות המשלים. תחילה יפורטו התנאים לתשתית היישובית הנדרשת להכנסת השירות ולאחר מכן בהרחבה תחומי הפעילות השונים בשירות המשלים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2018

תכנית חן: מדריך הפעלה

מסמך זה הוא מדריך ההפעלה לתכנית חן לקראת הטמעתה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. במדריך מוצגים התכנית ויעדיה, הזירה בה פועלת התכנית ותחומי הפעילות שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2018
Send this to a friend