fbpx

טעויות נפוצות בקרב הדובר הערבי בעברית

נוצר ע"י גולן בן-אורי, יהודית
מסמך/מצגת12 עמ'עברית

תקציר

מדריך להגייה, כתיב, כתב, פיסוק ותחביר נכון. חלק מהתוכנית הארצית ללימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend