fbpx

מחקר הערכה מלווה לתכנית Skill-Up

נוצר ע"י כהן-קובץ', גלעד; אשר, ענבל; ליס, גלי; האריס, רונית
מסמך/מצגת52 עמ'עברית2020

תקציר

לאור רמת הכישורים הנמוכה בישראל, הצורך ההולך וגובר בעובדים מיומנים, רמת השכר והפריון הנמוכים, וכן בעקבות מסקנות ועדת התעסוקה 2030, פותחה תכנית “Skill-Up” – תכנית הכשרה לעובדים בעלי שכר נמוך לטובת שיפור כישוריהם ומתוך כוונה להגביר את כושר השתכרותם ואת פריון העבודה

שותפים: אגף תכנון ואסטרטגיה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend