fbpx

מחקר מעצב עבור התכנית לריבוי מוגבלויות: ראיונות מקדמיים

נוצר ע"י רונן דבי, הילה - חברת משב
מסמך/מצגת16 עמ'עברית2019

תקציר

התכנית קמה במטרה לתת מענה לאנשים עם ריבוי מוגבלויות המתמודדים עם הפיצול המובנה בין משרדי הממשלה. הראיונות המקדמיים המוצגים במסמך זה מראים את חשיבות התכנית בשני המודלים: ישובי ומחוזי

שותפים: משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת רודרמן

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend