מסגרת פעילות מותאמת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית: מודל הפעלה

נוצר ע"י כהן, נטע
מסמך/מצגת30 עמ'עברית2018

חוברת הדרכה זו, בנושא עבודה עם אזרחים ותיקים בתהליך של ירידה קוגניטיבית, מיועדת לעובדים בשטח המעוניינים לפתח מסגרת פעילות מותאמת ומטרתה להקנות להם את הידע והכלים הנדרשים לכך

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

Send this to a friend